Årsafslutning
Magnus
Magnus
image
image
image
image
image
image
image
image
 
Årsafslutning

Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten

Årsafslutning er det komplette værktøj til opstilling af virksomhedens årsrapporter iht. årsregnskabsloven med tilhørende specifikationshæfte og skatteregnskab.

XBRL
Årsafslutning håndterer digital indberetning af regnskabs-data via XBRL til Erhvervsstyrelsen. Programmets indbyg­gede kontroller sikrer, at XBRL opfylder Erhvervsstyrelsen valideringstjek.

Årsregnskabsloven mv.
Årsafslutning er opdateret med de kommende ændringer i Årsregnskabsloven og revisor erklæringer bliver opdateret de kommende ajourførte standarder om revisors rapportering (ISA 700, ISA 701, ISA 705, ISA 706 m fl.) som træder i kraft for revisors erklæringer om revision af regnskaber for perioder.

Arbejdsgangen
Programmets enkle arbejdsgang gør det nemt at komme i gang med at arbejde med regnskabsopstillingen på en effektiv og sikker måde. Importér saldobalancen, vælg regnskabsmodel og noter, foretag evt. afslutningsposteringer og udskriv årsrapporten m.v.

Import af regnskabsdata
Det er muligt at importere regnskabsdata fra de fleste ERP-systemer via SIE-formatet og kommaseparerede filer. Ved import af SIE4 er det muligt at importere alle finanstransaktioner fra bogholderiet. Årsafslutning er komplet integreret med e-conomic, WebFinance og AuditPlus fra Inventio.IT, samt NORRIQ’s revisorløsning der er baseret på Microsoft Dynamics NAV.

Noter
Årsafslutning indeholder forskellige notepakker med pre-de­finerede standardnoter. Det er også muligt at danne egne noter og notepakker efter behov. Alle noter understøtter XBRL. Noteoversigten giver et godt overblik over hvilke noter, der er oprettet og tilvalgt i den konkrete regnskabsrapport.

Efterposteringer
Med muligheden for at registrere efterposteringer kan ændringer til saldobalancen uden videre foretages og dokumenteres.

Skabeloner
Årsafslutning indeholder en række standard skabeloner til brug for regnskabsopstillingen, herunder gældende påteg­ninger, forslag til beskrivelser af anvendt regnskabspraksis og andre standarder.

Alle standardskabeloner opdateres løbende ved ændrin­ger i lovgivningen og god regnskabsskik.

Ny regnskabsperiode
Ved nyt regnskabsår gemmes alle tidligere oplysninger og de foretagne valg for regnskabsopstillingen. Opstilling af det nye års regnskab kan således foretages direkte efter import af en ny saldobalance.

Udveksling af data til andre systemer
Årsafslutning kan eksportere regnskabsdata i struktureret form via SIE-formatet og overføre data direkte til andre Wolters Kluwer Værktøjer. Data kan endvidere udlæses til excel eller word, så man har mulighed for at arbejde videre med oplysningerne til andre formål.


Se video præsentation med speak af integrationen mellem e-conomic og Årsafslutning

Revision

Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde
Revision er et brugervenligt program til kvalitetsstyring og dokumentation, udførelse og konklusion ved revision og andre erklæringsopgaver. 

Årsafslutning Professionel

Din genvej til en bedre rådgivning
Med Årsafslutning Professionel får du – i ét og samme program – alle værktøjerne i Årsafslutning og adgang til rådgivningsmodulerne Budget, Prognose og Analyse.

Følg os på de sociale medier og få spændende nyt samt se interessante ”how-to” og præsentationsvideoer vedrørende vores software!
Wolters Kluwer Danmark A/S - Nyhavn 16 - 1051 København K - Tlf. 70 20 33 14 - - CVR nr. 13386293