Årsafslutning Professionel
Magnus
Magnus
image
image
image
image
image
image
image
image
 
Årsafslutning Professionel

Din genvej til en bedre rådgivning

Med Årsafslutning Professionel får du – i ét og samme program – alle værktøjerne i Årsafslutning og adgang til rådgivningsmodulerne Budget, Prognose og Analyse.

Årsafslutning Professionel giver dig et solidt overblik over, hvordan dine kunders forretning udvikler sig. Budget- og Prognosemodulerne giver dig adgang til at operere på poste­ringsniveau. Det gør det muligt at detaljere og periodisere budgetterne. Samtidig kan du sammenligne tallene med de foregående år og lave prognoser for den resterende del af året. Da det hele er samlet i ét program, får du et bedre overblik, ligesom risikoen for fejl er betydeligt mindsket. I Analyse­modulet kan du desuden præsentere alle værdier og nøgletal på en enkel og brugervenlig måde og ikke mindst indarbejde grafer og diagrammer i én samlet analyserapport.

Budget
Med Budgetmodulet har du mulighed for at operere på posteringsniveau. Det sparer masser af tid, så du kan levere en hurtig service over for dine kunder. Du kan let oprette resultatbudgetter, og programmet opretter automatisk balance-, likviditets- og pengestrømsbudgetter – i øvrigt lige så mange, du har brug for.

Resultatbudgettet
gør det fx muligt at se, hvordan resultatet og de forskellige resultatposter udvikler sig hen over året, og du kan nemt se, hvordan resultatet påvirkes af en eventuel rentestigning. I Balance­budgettet kan du se, hvordan de enkelte balanceposter udvikler sig, og hvor meget kapital virksomheden har bundet i eksempelvis debitorer og varelagre.

Likviditetsbudget
viser dig på en overskuelig måde, om virksomheden har brug for mere finansiering. Du får overblik over, hvilke måneder der er størst pres på likviditeten - og ikke mindst hvorfor - og hvor stor renteforskellen er, hvis du opretter alternative budgetter. Det kan også være interessant at se, hvordan en rentestigning påvirker likviditeten, eller hvordan likviditeten ændrer sig, hvis du justerer på kredittiden for virksomhedens debitorer.

Pengestrømsbudgettet
er også interessant, fordi det gør det muligt for dig at se hvilke områder af virksomheden, der har størst indflydelse på likviditeten. Hvis dine kunder ønsker at investere, kan du meget præcist rådgive dem om, hvordan det påvirker pengestrømmene i virksomheden - og tilsvarende, hvis de eksempelvis ønsker at mindske lagerbindingen.


Prognose
Med Prognosemodulet kan du løbende sammenligne realiserede tal med budgettet og derigennem opdatere årsprognosen. Du kan også løbende justere prognoserne og lave lige så mange, du ønsker.

Budget- og prognosemodulerne kort fortalt:

  • Mulighed for at operere på posteringsniveau
  • Resultat-, balance-, likviditets- og pengestrømsbudget pr. måned
  • Resultatprognoser – helårligt inkl. resultatet dags dato og den budgetterede værdi af resten af året
  • Prognosegraf (budget sammenlignet med resultat og prognose)
  • Grafisk resultat- og balanceudregning
  • DuPont-pyramide
  • Målsimulering

Med Budget- og Prognosemodulet kan du således benytte foregående års resultat som data til budgettet på poste­ringsniveau. Du kan fordele budgetterede beløb på måneder ud fra foregående års trends eller fordele med lige beløb i alle måneder. Desuden kan du sammenligne forskellige budgetalternativer med hinanden, budgettere på række-eller kontoniveau samt foretage manuelle justeringer.

Målsimulering er også en del af Budget- og Prognosemo­dulet. Hvis en virksomhed eksempelvis ønsker at forrente egenkapitalen med 15 %, kan ledelsen beslutte, at målet skal nås ved at øge salget med 30 % og mindske omkost­ningerne med 70 %. Hvis din kunde spørger dig, hvor meget omkostningerne skal nedbringes, kan du med ganske få klik i Målsimulering komme med præcise svar og desuden foreslå alternativer.


Analyse
Analyse er et modul til Årsafslutning Professionel. Her bliver alle poster og vigtige nøgletal præsenteret i et enkelt og overskueligt layout med grafer og diagrammer. Modulet er fuldt integreret med programmet og er en naturlig forlængelse af bogføringsarbejdet.

Nøgletalsanalyse
Med dette værktøj kan du analysere nøgletal og lave rapporter, som giver dig et overskueligt billede af din kundes virksomhed. Nøgletallenes udvikling vises med dine egne kommentarer eller med udgangspunkt i branchespecifikke standarder.

Branchesammenligninger
Med en enkel indtastning af de øvre og nedre kvartiler samt medianen for en branche kan du direkte i Årsafslutning Professionel sammenligne din kundes nøgletal med et branchegennemsnit. På den måde kan du let se, hvordan virksomheden ligger på områder som fx lønsomhed sam­menlignet med branchen i øvrigt.

Konto- og månedsmatrix
Her får du et overblik over virksomhedens konti og transaktioner i løbet af året. Du kan også vælge at se kontoens bevægelser grafisk hen over året. Desuden kan du se resultat-og omsætningsudviklingen i en kombineret graf, der viser hele året. Du kan også se de væsentligste nøgletal i et rullende 12-månedersdiagram, hvilket gør det nemt at se tendenser og strømpile.


Brugervenlige rapporter
Årsafslutning Professionel giver også adgang til et antal forskellige rapporter – fx resultatanalyser, der kigger flere år tilbage i tiden. Rapporterne bygger på posttypeinddelingen i årsrapporten, og alle individuelle tilpasninger kommer derfor med ind i rapporterne. I de tilfælde, hvor rapporterne indeholder grafer, anvendes programmets grafgenerator, hvilket giver meget flotte udskrifter. Analyser og grafer, som udarbejdes i programmet, kan udskrives sammen i en færdig rapport, uden at det kræver nogen former for tilpasning. Rapporterne kan dog tilpasses, næsten som du ønsker det.

Engelsk årsrapport
Erhvervsstyrelsen har gjort det muligt at indsende årsrap­porten på engelsk. Årsafslutning Professionel understøtter indsendelsen af engelske årsrapporter. I Årsafslutning Professionel, kan du således både få din årsrapport på dansk, eller du kan vælge at udarbejde en engelsk årsrapport i en og samme kundefil.

Se video præsentationer med speak af integrationer:Demo:Produktbrochure:Se et eksempel på en analyserapport:

Revision

Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde
Revision er et brugervenligt program til kvalitetsstyring og dokumentation, udførelse og konklusion ved revision og andre erklæringsopgaver. 

Årsafslutning

Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten
Årsafslutning er det komplette værktøj til opstilling af virksomhedens årsrapporter iht. årsregnskabsloven med tilhørende specifikationshæfte og skatteregnskab.

Følg os på de sociale medier og få spændende nyt samt se interessante ”how-to” og præsentationsvideoer vedrørende vores software!
Wolters Kluwer Danmark A/S - Nyhavn 16 - 1051 København K - Tlf. 70 20 33 14 - - CVR nr. 13386293