BusinessPoint
Magnus
Magnus
image
image
image
image
image
image
image
image
 
BusinessPoint
Magnus Årsafslutning

Kundeportalen, der giver dine kunder en unik AHA oplevelse
- Ny forretningsmulighed – styrk din forretning


Økonomisk overblik – nemt, enkelt og overbevisende
BusinessPoint gør det nemt for dig at tilbyde dine kunder et enkelt overblik over deres virksomheds økonomiske situation.
BusinessPoint er en ny online-tjeneste, som bearbej­der data fra bl.a. Årsafslutning (inklusiv transaktioner fra bogføringen), og omsætter dem til gennemarbejdet og let­forståelige grafiske præsentationer. Præsentationen af data er dynamisk, hvorfor det er muligt at lave drill downs ned på dagsniveau. En unik mulighed for at tilbyde kunden langt bedre indsigt og dermed øget værdi af jeres samarbejde.

BusinessPoint tilbydes i jeres eget layout (logo og farver).
Da tjenesten er webbaseret, er den tilgængelig fra mange forskellige enheder som fx Ipads, mobilen. Dine kunder kan dermed løbende følge den økonomiske udvikling i deres virk­somhed. Der kan indlæses data fra alle bogføringssystemer.

Femårsoversigt
Med BusinessPoint får dine kunder et overblik over de mere langsigtede perspektiver for deres virksomhed. Indtægterne og udgifter er i illustreret i flot gratisk præsentation.

De cylinderformede diagrammer viser gæld og ejendele på en overskuelig og forståelig måde. Det er også muligt at se udviklingen for de væsentligste nøgletal.

Oversigten kan skræddersyes til den enkelte kunde.

Overblik over kundens nøgletal
Her kan du udvælge de nøgletal, som du ønsker at vise den enkelte kunde. På den måde kan virksomhedens udvikling følges måned for måned. Den gennemarbejdede grafik sikrer dine kunder et komplet overblik og en hurtig forståelse af tallene. Det er ligeledes muligt at tilføje egne kommentarer til graferne.

Følg med i bogføringen
BusinessPoint giver dine kunder mulighed for at følge bogfø­ringen på daglig basis. Alle transaktioner registreres, og der kan trækkes rapporter for forskelige dele af virksomheden og for forskellige perioder.

Du kan som konsulent selv vælge, hvornår de forskellige oplysninger skal vises. Der er derfor ingen risiko for, at et ufuldstændigt talmateriale bliver offentliggjort.

Dokumentarkiv
Udover muligheden for præsentation af regnskabsdata, kan BusinessPoint også anvendes til dokumenthåndtering. Dokument- arkivet kan anvendes til periode- og årsregnska­ber, protokoller samt andre relevante dokumenter til brug for både revisor og klient som fx leje- og leasingkontrakter, bestyrelsesreferater mv.

Fordelen ved at anvende Dokumentarkivet i BusinessPoint er, at der er tale om en webbaseret løsning, således at de uploadede dokumenter er tilgængelig for både revisor og klient, uanset hvor de må befinde sig. Samtidig kan man ved hjælp af mapper strukturere dokumenterne, således at det nemt og overskueligt at finde de ønskede data.

Mange gode grunde til at vælge kundeportalen BusinessPoint
BusinessPoint er en effektiv og banebrydende webbasseret tjeneste til dine kunder. Den giver dine kunder store fordele og styrker din profil som samar- bejdspartner. Da den er webbaseret og integrerbar, er BusinessPoint desuden tids-og ressourcebesparende for dig og dine ansatte.

Derfor er BusinessPoint en god forretning:
  • Anvend BusinessPoint som internt præsentations-værktøj overfor kunderne og styrk dit rådgivningsgrundlag.
  • Den månedlige omkostning er lav. Dermed kan du både give dine kunder et attraktivt tilbud og selv opnå en god fortjeneste. Med mange kunder på BusinessPoint kan tjenesten hurtigt blive en betydelig indtægtskilde for dig.
  • Startomkostningerne er lave. Vi tilbyder en start- pakke på 10 kunder pr. bruger. Du behøver altså ikke købe store mængder licenser, som du ikke ved, om du kan sælge videre.
  • Hjælp til salg. Hvis du ønsker det, hjælper vi dig gerne med at introducere og sælge BusinessPoint til dine kunder.


For en uforpligtende præsentation af BusinessPoint kontakt os på mail her

Produktbrochure:

Revision

Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde
Revision er et brugervenligt program til kvalitetsstyring og dokumentation, udførelse og konklusion ved revision og andre erklæringsopgaver. 

Årsafslutning Professionel

Din genvej til en bedre rådgivning
Med Årsafslutning Professionel får du – i ét og samme program – alle værktøjerne i Årsafslutning og adgang til rådgivningsmodulerne Budget, Prognose og Analyse.

Følg os på de sociale medier og få spændende nyt samt se interessante ”how-to” og præsentationsvideoer vedrørende vores software!
Wolters Kluwer Danmark A/S - Nyhavn 16 - 1051 København K - Tlf. 70 20 33 14 - - CVR nr. 13386293