Kvalitetsstyringsmanual
Magnus
Magnus
image
image
image
image
image
image
image
image
 
Kvalitetsstyringsmanual


Hvorfor?
Alle godkendte revisionsvirksomheder skal have en kvalitetsstyringsmanual. Manualen skal indeholde en række oplysninger, som er krævet i henhold til revisorloven, hvidvaskloven og international standard om kvalitetskontrol.

Bestå?
Vi har sat os grundigt ind i reglerne, og overvåger disse løbende. Vi leverer en manual til dig, så du består kvalitetskontrollen. Vi opdaterer manualen når regler kræver det og sender dig automatisk en ny version. Du skal kun tilrette, hvilket system du anvender. Koncentrer dig om at udføre arbejdet, i stedet for at lave beskrivelserne.

Hvad?

Manualen er fuldt tilrettet dig som bruger Revision Manualen tager højde for revisorloven, hvidvaskloven og ISQC 1. Indeholder krævede medarbejdererklæring og efteruddannelsesregnskab klar til udskrift og brug.

Pris?
Kvalitetsstyringsmanualen koster kr. 3.995 ekskl. moms pr. år. Dette gælder virksomheder med op til 20 ansatte. Vi sørger for at opdatere manualen, så du er sikker på at have de rigtige beskrivelser og bestå kontrollen.

Hvad får jeg ud af det?

En manual så du er sikker på at bestå kontrollen. Opdatering mindst en gang om året. Reference til kvalitetskontrollantens arbejdsprogram på afsnitsniveau i kvalitetsmanualen. Spar tiden på selv at ajourføre og vedligeholde din egen manual

Se video præsentation med speak af Kvalitetsstyringsmanualen

Revision

Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde
Revision er et brugervenligt program til kvalitetsstyring og dokumentation, udførelse og konklusion ved revision og andre erklæringsopgaver. 

Følg os på de sociale medier og få spændende nyt samt se interessante ”how-to” og præsentationsvideoer vedrørende vores software!
Wolters Kluwer Danmark A/S - Nyhavn 16 - 1051 København K - Tlf. 70 20 33 14 - - CVR nr. 13386293