Økonomianalyse
Magnus
Magnus
image
image
image
image
image
image
image
image
 
Økonomianalyse
Med Økonomianalyse kan du analysere en virksomheds økonomiske situation. Programmet kan bruges til at afdække udviklinger i regnskabet og analysere konkurrenters og kunders regnskaber. Programmet udarbejder professionelle rapporter.

Økonomianalyse omfatter:
  • En uddybende regnskabsanalyse, der med udgangspunkt i en lang række nøgletal foretager analyse og risikovurdering af områderne soliditet, finansiering, rentabilitet og likviditet
  • På baggrund heraf udarbejdes der en helhedsvurdering af virksomheden Økonomiske modeller til brug for what-if-analyser
  • Investeringsanalyse til brug for lønsomhedsvurdering af investeringer i ejendomme og andre anlægsaktiver
  • En række mindre finansmodeller, der bl.a. omfatter låneberegning og break-even- analyse
  • Import af regnskabstal. Eksport af rapporter i RTF-format (kan indlæses i Word m.fl.).
  • Værdiansætte en virksomhed udfra discounted cash flow, Price/Earning modellen og substansværdi-metoden.

Følg os på de sociale medier og få spændende nyt samt se interessante ”how-to” og præsentationsvideoer vedrørende vores software!
Wolters Kluwer Danmark A/S - Nyhavn 16 - 1051 København K - Tlf. 70 20 33 14 - - CVR nr. 13386293