Revision
Magnus
Magnus
image
image
image
image
image
image
image
image
 
Revision

Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde

Revision er et brugervenligt program til kvalitetsstyring og dokumentation, udførelse og konklusion ved revision og andre erklæringsopgaver. Programmet hjælper dig med at opfylde alle krav i henhold til gældende revisi­onsstandarder m.v. og sikrer, at din revisionsvirksomhed lever op til kravene til kvalitetssikring af dokumentatio­nen på sagsniveau. Revision sikrer en målrettet revision af væsentlige og risikofyldte områder.

Revision giver dig løbende et intuitivt overblik over hele arbejdsprocessen. Du kan til enhver tid danne oversigter med de noterede bemærkninger. Det kontinuerlige overblik sikrer, at dit arbejde planlægges på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til den konkrete opgavetype, og at den ”røde tråd” bevares gennem hele arbejdsprocessen.

Revision er opbygget efter internationalt anerkendte revisionsmetodikker og -standarder. Programmet opdateres løbende ved ændringer i lovgivningen og god revisionsskik. I den forbindelse opdateres også eksisterende klientfiler på en fleksibel måde, der gør det muligt at styre opdateringerne individuelt på den enkelte kunde.

Programmet anvender forskellige skabeloner, der gør det enkelt at oprette nye kunder. Skabelonerne indeholder et stort udvalg af forskellige substanshandlinger og tjeklister. Skabelonerne kan tilpasses individuelt, og du har også mulig­hed for at danne dine helt egne skabeloner til specifikke forhold, der er relevante for bestemte klienter eller brancher.

Programmet indeholder mulighed for import af kundens regnskabsdata, så manuel indtastning undgås – herunder integration til bl.a. Årsafslutning, Microsoft Dynamics C5 Audit Plus og E-conomic.

Elementer i revisions-/review processen
Programmet indeholder de elementer, der indgår i arbejdsprocessen ved revision og andre erklæringsopgaver i henhold til internationale standarder om revision m.v. samt funktioner, der gør arbejdet mere effektivt og målrettet – følgende kan nævnes:

  • Registrering af stamdata om virksomheden, procesbeskrivelser og regnskabsprincipper
  • Sammenligning med tidligere regnskabsperioder, substans­handlinger og konklusioner vedrørende det udførte arbejde
  • Formaliseret gennemgang af interne kontroller, revisionsrisiko og væsentlighedsvurdering
  • Samling af substanshandlinger, der kan udbygges med egne handlinger. Ved valg af handlinger overføres disse automatisk til de relevante revisionsområder
  • Detaljerede arbejdssider til udførelse og dokumentation af planlægningsfasen og udførelsen af revision og andre erklæringsopgaver med sikkerhed, review m.v., hvor bemærkninger til det udførte arbejde kan kategoriseres efter væsentlighed
  • Oversigt over den udførte dokumentation
  • En række standarddokumenter, herunder erklæringer, protokoller, aftalebreve, ledelsesbreve og tjeklister
  • Bredt udvalg af rapport-/udskrivningsmuligheder, status på substanshandlinger og eksterne rapporter til kunden
  • Alle skærmbilleder kan udskrives som arbejdspapirer i detaljeret eller sammenfattet form. 


Se video præsentation med speak af Kvalitetsstyringsmanualen

Årsafslutning

Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten
Årsafslutning er det komplette værktøj til opstilling af virksomhedens årsrapporter iht. årsregnskabsloven med tilhørende specifikationshæfte og skatteregnskab.

Kvalitetsstyringsmanual

En manual så du er sikker på at bestå kontrollen.
Spar tiden på selv at ajourføre og vedligeholde din egen manual.

Følg os på de sociale medier og få spændende nyt samt se interessante ”how-to” og præsentationsvideoer vedrørende vores software!
Wolters Kluwer Danmark A/S - Nyhavn 16 - 1051 København K - Tlf. 70 20 33 14 - - CVR nr. 13386293