Skat Nova
Magnus
Magnus
image
image
image
image
image
image
image
image
 
Skat Nova
Sikker og professionel skatterådgivning

Alt-i-ét-værktøj
Skat Nova indeholder alt det du har brug for – i ét værktøj. Med Skat Nova kan du hurtigt og sikkert udarbejde selvangi­velser, opstille personlige regnskaber, beregne forskuds- og slutskat samt vælge den mest fordelagtige ordning til personligt drevne virksomheder.

Let og sikkert
Med Skat Nova kan du styre processen i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelser og personlige regnskaber. Programmet giver let tilgang til opgaverne, mens en løbende kvalitetssikring sparer både tid og garanterer en høj kvalitet af skatteberegningen, selvangivelsen og det personlige regnskab.

Samspil sikrer kvaliteten
Skat Nova er intuitivt opbygget og guider dig hele vejen gennem udarbejdelsen af skatteberegningen. Samtidig er programmet integreret med Årsafslutning og SKAT. Du kan således overføre driftsøkonomiske regnskabstal fra virksomhedens regnskab til skatteberegningen. Ligeledes giver programmet mulighed for automatisk generering af personligt regnskab i en fleksibel rapportgenerator. Der er også mulighed for at hente R75-data fra Skattemappen hos SKAT og indberette selvangivelsen elektronisk. Den intuitive arbejdsgang og de automatiserede processer minimerer risikoen for fejl og sikrer effektivitet i arbejdsprocessen.

Både overblik og detaljer
I Skat Nova har du hele tiden overblik over de samlede skat­ter – og kan samtidig klikke dig videre og studere detaljerne om de enkelte tal.

Faglighed
Hos Wolters Kluwer har vi lavet skattesoftware siden 1986 og er vant til at holde skattesoftware up-to-date. Skat Nova sikrer således også kvaliteten af den faglige opdatering af din skatteberegning i forhold til gældende skattelovgivning og god revisorskik.

Enkel overgang fra Classic Skat til Skat Nova
Data, som er indtastet i Classic Skat, kan indlæses direkte i Skat Nova. Du skal altså ikke begynde forfra og sparer dermed vigtig tid.

Skat Nova giver dig:
 • Professionel skatteberegning
 • Skabeloner til forskellige regnskabsopstillinger og formål
 • Personligt regnskab med opdaterede revisionserklæringer, notemanager med fleksible og faste noteskabeloner
 • Integration med SKAT (R75, E-selvangivelse etc.)
 • Integration til Årsafslutning, der sikrer fleksibelt layout og ensarter rapportering på tværs af platforme.

Værdipapirmodulet i Skat Nova indeholder:
 • Administration af værdipapirer
 • Registrering af handler, udbytter og ultimo oplysninger
 • Konvertering af handler fra personligt regnskab i Skat
 • R75-import
 • Autokurser*
 • AS-Ident/depoter
 • Integration til personligt regnskab – formueposter, specialnoter, handler
 • Udskriftsmuligheder – depotopgørelser, skatteblanketter (manuel indtastning)
*Autokurser – programmet har mulighed for automatisk hentning af månedlige ultimo kurser for danske aktier, danske aktie-/obligationsbaserede investeringsbeviser, danske fastforrentede obligationer samt valutakurser.

Bemærk! Avanceberegninger foretages i Værdipapir Professionel, hvortil der kræves separat abonnement.


Skat Nova klarer det hele
Skat Nova kan beregne dansk indkomstskat. Det gælder indkomstskat inkl. arbejds­markedsbidrag, aktieskat og ejendomsværdiskat for enlige, samlevende, sambe­skattede ægtefæller, personer under 18 år, ægtefæller, der ikke var samlevende ved indkomstårets udløb, og par, der er blevet gift i løbet af indkomståret.

Skatteberegning
 • Danske indkomster og fradrag
 • Udenlandske indkomster og fradrag
 • Ejendomsværdiskat for ejendomme i Danmark og i udlandet
 • Positiv og negativ aktieindkomst
 • Virksomhed i Danmark og udlandet
 • Gældssaneringsbeløb og fremførte underskud fra tidligere år
 • Fremførsel af underskud til efterfølgende år
 • Begrænset skattepligt
 • Grænsegængere – NYHED!
 • Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse
 • Til- og fraflytning i løbet af indkomståret
 • Dødsboer
 • Efterlevende ægtefælle i uskiftet bo
 • Forskudt regnskabsår
 • CFC-indkomst
 • Sømandsindkomst og -fradrag

Virksomhedsordning
 • Personer omfattet af PSL §48E-F (forskerindkomst)
 • VSO, KAO, PSL
 • Tre inddateringsmodeller for virksomhedstal
 • Ikke specificerede KAO- og VSO-oplysninger
 • Overskudsdisponering og optimering til topskat
 • Samlet visning af hovedtal og KAO- og VSO-oplysninger
 • Visning af oplysninger til selvangivelse
 • Visning af oplysninger til selvangivelse for udenlandsk virksomhed samt indtastning af supplerende oplysninger
 • Automatisk udfyldelse af selvangivelse for udenlandsk virksomhed
 • Forskellige metoder for reduktion af opsparet overskud ved delomdannelse
 • Virksomhedsspecifikke KAO- og VSO-oplysninger
 • Indtastning af ejendomsoplysninger til brug for VSO-oplysninger
 • Automatisk generering af regnskabsoplysninger fra detaljeret indtastning
 • Indtastning af regnskabsoplysninger
 • Indhente regnskabsoplysninger automatisk fra Årsafslutning
 • Automatisk generering af personligt regnskab i rapportgenerator
 • Automatisk indholdsfortegnelse

Personligt regnskab (kræver abonnement på Skat Professionel Nova)
 • Eget valg af forside, erklæringer og anvendt regnskabspraksis
 • Noteoversigt
 • Til-/fravalg af noter
 • Automatisk to-kolonnenoter
 • Gemme egne standarder
 • Skabelonpakker, erklæringer, anvendt regnskabspraksis og notepakker
 • Flerkolonnenoter
 • Specialnoter
 • Virksomhedsnote
 • Noter til virksomhedsordning


Skat Nova produktbrochure:

Værdipapir

Styring af aktiver og skattemæssig avanceberegning i ét værktøj
Med Værdipapir Professionel får du et kartotek til dine klienters værdipapirer, med mulighed for at foretage skattemæssig avanceopgørelse. 

Følg os på de sociale medier og få spændende nyt samt se interessante ”how-to” og præsentationsvideoer vedrørende vores software!
Wolters Kluwer Danmark A/S - Nyhavn 16 - 1051 København K - Tlf. 70 20 33 14 - - CVR nr. 13386293