Værdipapir
Magnus
Magnus
image
image
image
image
image
image
image
image
 
Værdipapir
Styring af aktiver og skattemæssig avanceberegning i ét værktøj

Med Værdipapir Professionel får du et kartotek til dine klienters værdipapirer, med mulighed for at foretage skattemæssig avanceopgørelse. Værdipapir Professionel håndterer således både skatte-og regnskabslovgivningen og adskiller sig herved fra andre anlægsprogrammer på markedet.

Selskaber & personer
Værdipapir Professionel håndterer danske og uden- land­ske aktier, obligationer, aktie- og obligationsbaserede investeringsbeviser samt investeringsselskaber (§ 19). End-videre håndterer programmet fondsaktier og tegningsretter. Programmet kan både anvendes til selskaber og personer, herunder ægtefælle.

Med Værdipapir Professionel kan du nemt danne regnskabs- og skattemæssige udskrifter, herunder: regnskabsnote, anlægskartotek, bevægelsesoversigt og avanceberegning. På den detaljerede avanceudskrift vises for personer, hvilke selvangivelsesfelter de beregnede avancer relaterer sig til.

Automatiske kurser
Ved anvendelse af Værdipapir Professionel foretages auto­matisk kursopdatering af månedlige ultimo kurser for danske aktier, danske aktie-/obligationsbaserede investeringsbevi­ser, danske fastforrentede obligationer samt valutakurser.

Endvidere indeholder Værdipapir Professionel, intelli­gente opslagslister, som bevir- ker, at man ved oprettelse af et papir kan nøjes med at indtaste dele af papirnavnet, hvorefter programmet selv vil foreslå resten af navnet samt automatisk udfylde øvrige stamoplysninger. De intelligente opslagslister foretager desuden korrekt kvalificering af papi­ret, således at anvendelse af korrekt opgørelsesprincip sikres. Dette er bl.a. relevant i relation til investerings- selskaber, som skal håndteres efter ABL § 19 (lagerprincip).

Værdipapir Professionel giver dig:
  • Automatiske kurser
  • Intelligente opslagslister
  • Opgørelse af skattemæssig avance
  • Opgørelse af diverse specifikationer
  • Håndtering af både personer og selskaber
  • Håndtering af avanceopgørelse for investerings- selskaber (§19), herunder kvalificering

Skat Nova

Sikker og professionel skatterådgivning
Med Skat Nova kan du hurtigt og sikkert udarbejde selvangi­velser, opstille personlige regnskaber, beregne forskuds- og slutskat samt vælge den mest fordelagtige ordning til personligt drevne virksomheder.

Følg os på de sociale medier og få spændende nyt samt se interessante ”how-to” og præsentationsvideoer vedrørende vores software!
Wolters Kluwer Danmark A/S - Nyhavn 16 - 1051 København K - Tlf. 70 20 33 14 - - CVR nr. 13386293